«مسکن» مهمترین دغدغه مردم
«مسکن» مهمترین دغدغه مردم
استاندار ایلام خبرداد:برای تحقق هدف‌گذاری ساخت مسکن برابر تعهد استان از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد

به گزارش صفحه روز، استاندار ایلام در شورای عالی مسکن اظهار کرد:۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای نوسازی بافت های فرسوده شهر ایلام و ۳۰۰ میلیون در سایر شهرها به متقاضیان اعطا می شود.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل در صدور پروانه های ساختمانی، عملیات ساخت و ساز در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» را شتاب می بخشد. با وجود تسریع در ساخت واحد های مسکن ملی استان، اما نباید کیفیت ساخت واحدها، فدای سرعت در کار شود

زمین‌های بلااستفاده و مازاد ادارات باید در طرح نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرد. فرآیند الحاق زمین در روستا برای طرح نهضت ملی مسکن با شتاب بیشتری دنبال شود