لُپ کشیدن در مجلس توسط نماینده اردبیل
لُپ کشیدن در مجلس توسط نماینده اردبیل
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی لپ یکی از نمایندگان را کشید.

به گزارش صفحه روز، سیدکاظم موسوی نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی لپ یکی از نمایندگان را کشید و این حرکت او مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و بصورت گسترده پخش شد.