قهرمانی تیم تامین اجتماعی اردبیل درمسابقات منطقه ای وزارت کار
قهرمانی تیم تامین اجتماعی اردبیل درمسابقات منطقه ای وزارت کار
تامین اجتماعی استان اردبیل قهرمان مسابقات منطقه ای فوتسال دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه تامین اجتماعی شد.

به گزارش صفحه روز، در مسابقات منطقه ای فوتسال کارکنان دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادواره شهید گرانقدر پهلوان ابراهیم هادی که در شهرستان تبریز برگزار شد، تیم تامین اجتماعی استان اردبیل با شکست همه تیم ها، قهرمان این دوره از مسابقات شد.