فیلم| قیمت مرغ در بازار تهران
فیلم| قیمت مرغ در بازار تهران
مشاهدات میدانی از بازار تهران، حاکی از آن است که مرغ توسط عرضه‌کنندگان از کیلویی 63 هزار تومان تا 78 هزار تومان به فروش می‌رسد، همچنین در برخی مراکز مرغی برای عرضه وجود نداشت.