فوت مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی وزارت ورزش و جوانان
فوت مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی وزارت ورزش و جوانان
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بافت گفت: متاسفانه در حادثه بالگرد، اسماعیل احمدی مشاور وزیر ورزش و جوانان جان باخت.

به گزارش صفحه روز، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بافت گفته است: متاسفانه در حادثه بالگرد اسماعیل احمدی مشاور وزیر ورزش و جوانان جان باخت.

احمدی از نیروهای جهادی و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان بوده است.

دادستان بافت اعلام کرد: وزیر ورزش و جوانان در این حادثه از ناحیه سر و دست دچار صدمه شده است..

  • منبع خبر : فارس