ضرورت تسریع در برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی در استان اردبیل
ضرورت تسریع در برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی در استان اردبیل
اردبیل- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بر ضرورت تسریع در برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی تاکید کرد.
به گزارش صفحه روز، رامین صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان با اشاره به تعویق برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها در سال گذشته به دلیل محدودیت های کرونایی تاکید کرد: اداره اصناف سازمان صمت و اتحادیه های واجد شرایط، انتخابات را بدون تعلل و با اولویت، برگزار کنند.صادقی خاطر نشان کرد: در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان هر تصمیمی که برای اصناف گرفته می شود حتما به صورت کارشناسی شده در جلسه مطرح شود و ضروری است که رییس اتحادیه نیز در جلسه حضور داشته باشد.