صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد
صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: سید ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به رئیس مجلس، رضامراد صحرایی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی کرد.

به گزارش صفحه روز، سید محمد حسینی با اعلام این خبر گفت: سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، رضامراد صحرایی را برای تصدی وزارت‌ آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد.

وی ادامه داد: سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی، مدیریتی و برنامه‌های فوری و اولویت‌دار رضامراد صحرایی، پیوست نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره فهرست برنامه‌ها و اقدامات اولویت‌دار اظهار داشت: اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تحول اساسی و کار جذب تربیت و ارتقای سرمایه انسانی آموزش و پرورش، آرام‌سازی نظامات و سازوکارهای راهبردی و مدیریت آموزش و پرورش، ارتقای عدالت آموزشی و نصیب برابر آموزشی و کیفیت بخشی به برنامه‌های آموزشی و پرورشی، به‌کارگیری ظرفیت‌های درونی و بیرونی مدرسه (مشارکت)، آرام‌سازی و بهینه‌سازی نظام تامین، تخصیص و مصرف منابع مالی در سطوح مختلف نظام آموزش و پرورش، استانداردسازی و توسعه فضا، تجهیزات و فناوری‌های آموزشی و پرورشی و ارتقای توانمندی‌های تربیتی خانواده‌ها از مهمترین برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش است.

حسینی امیدواری کرد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی در کمیسیون آموزش، در اسرع وقت جلسه رای اعتماد به صحرایی برگزار شود.