شناسایی ۴۰ قانون مخل کسب‌و‌کار در استان / مردم اردبیل از لحاظ سطح درآمد در جایگاه ۲۹ کشور قرار دارند
شناسایی ۴۰ قانون مخل کسب‌و‌کار در استان / مردم اردبیل از لحاظ سطح درآمد در جایگاه ۲۹ کشور قرار دارند
اردبیل- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: با هدف بهبود فضای کسب و کار در هشت ماه گذشته 40 مورد قوانین مخل کسب و کار در استان اردبیل شناسایی و رفع شده است.

به گزارش صفحه روز، یعثوب نژادمحمد در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۷۰ شاخص بهبود فضای کسب و کار به دقت مورد رصد قرار می‌گیرد تا در قالب ۲۸ پیمایشی که توسط اتاق بازرگانی انجام می‌شود، رتبه‌بندی و جایگاه استان‌ها مشخص شود.

وی تصریح کرد: در آخرین ارزیابی که بهار امسال انجام شده رتبه استان اردبیل به بیست و سوم ارتقا یافته و ما امیدواریم با رفع قوانین مزاحم کسب و کار و تسهیل‌گری در صدور مجوزها نتایج مطلوبی را در این حوزه به دست آوریم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: بخشی از این قوانین که حذف آن ها فراتر از اختیارات استانی است، به هیئت مقررات‌زدایی کشور ارسال شده و بخشی نیز با کسب مجوزها و اختیارات استانی در حال مرتفع‌ شدن است.

مردم اردبیل از لحاظ سطح درآمد در جایگاه ۲۹ کشور قرار دارند

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: خانوارهای شهری استان اردبیل هزینه ۶۴ میلیون تومانی در مقابل درآمد ۷۳ میلیون تومانی داشتند که این ارقام از میانگین کشوری بسیار پایین‌تر است.

وی اظهار کرد: از لحاظ سطح درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی استان اردبیل وضعیت مناسبی نداریم و در کشور در جایگاه‌های بیستم تا بیست و نهم قرار گرفتیم.

این مسئول تصریح کرد: متوسط درآمد خانوارهای شهری استان اردبیل ۷۳ میلیون تومان است در حالی که این میانگین در کشور ۱۱۲ میلیون تومان است و در این حوزه جایگاه استان اردبیل در بین ۳۱ استان کشور ۲۹ است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل متوسط هزینه خانوارهای شهری را نیز ۶۴ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: میانگین کشوری ۹۲ میلیون تومان است که در این زمینه نیز استان اردبیل رتبه ۲۶ کشور را دارد.

نژادمحمد به متوسط درآمد خانوارهای روستایی تا سقف ۵۴ میلیون تومان و هزینه خانوارهای روستایی تا رقم ۴۷ میلیون تومان اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز رتبه ۱۹ و ۲۰ کشور را داریم.

وی به تولید ناخالص داخلی استان در سال‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: ۳۸ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی استان اردبیل که ۱/۱ درصد سهم ملی را در این حوزه داریم.