شمار جان‌باختگان زلزله در ۱۰ استان ترکیه “بیش از ۵ هزار نفر”
شمار جان‌باختگان زلزله در ۱۰ استان ترکیه “بیش از ۵ هزار نفر”
شمار جان‌باختگان زلزله در 10 استان ترکیه به 5 هزار و 894 نفر افزایش یافت.

به گزارش صفحه روز به نقل از خبرگزاری آناتولی، معاون رئیس جمهور ترکیه گفت: آمار جان‌باختگان زلزله در ۱۰ استان با کانون قهرمان‌ماراش به ۵ هزار و ۸۹۴ نفر و تعداد مجروحان نیز به ۳۴ هزار ۸۱۰ تن افزایش یافت.