سد سلیمانشاه در سنقر و کلیایی یخ زد
سد سلیمانشاه در سنقر و کلیایی یخ زد
سد سلیمانشاه در شهرستان سنقر و کلیایی در استان کرمانشاه به دنبال کاهش شدید دمای هوا در روزهای اخیر یخ زد.

به گزارش صفحه روز، حجم مخزن این سد ۵۲ میلیون مترمکعب است و در شرایط نرمال سطح دریاچه این سد  ۴۹۰ هکتار است؛ هرچند خشکسالی سال‌های اخیر سبب کاهش ذخیره آب سد شد اما به نظر می‌رسد بارش برف اخیر که عمده شهرستان‌های شرقی را در برگرفت، نوید خوبی در زمینه ذخیره آب این سد باشد.

هرچند سد سلیمانشاه تأمین آب شرب شهرستان سنقر و کلیایی را نیز تأمین می‌کند اما به گفته مسئولان مشکلی برای تأمین آب شهروندان ایجاد نمی‌شود زیرا لایه‌های زیزین سد قابلیت استفاده دارد.

  • منبع خبر : تسنیم