زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی توسط دستگاه‌های خدمت‌رسان تامین شود
زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی توسط دستگاه‌های خدمت‌رسان تامین شود
اردبیل- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: بر اساس قانون، کلیه دستگاه های خدمت رسان اعم از شرکت های آب، برق، گاز و مخابرات ملزم به تامین زیرساخت های لازم تا درب ورودی واحدهای تولیدی هستند.

به گزارش صفحه روز، محمد اهلی در کارگروه توسعه زیرساخت های شهرک های صنعتی استان اردبیل، با اعلام این خبر افزود: فراهم کردن مقدمات حضور سرمایه گذاران در استان با تامین زیرساخت ها ممکن خواهد شد لذا در صورت غفلت در این امر مهم، موضوع جذب سرمایه گذاران به حاشیه خواهد رفت.

اهلی ادامه داد: به منظور توسعه شهرک های صنعتی، برنامه های این شرکت به صورت برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی و مدون شده است که برای رسیدن به اهداف مورد نظر، نیازمند تخصیص اعتبارات عمرانی و کمک دستگاه های خدمت رسان برای تامین زیرساخت ها هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل بیان کرد: در خصوص توسعه اراضی شهرک های صنعتی نیز نیازمند توجه جدی به این موضوع مهم هستیم چرا که در اکثر شهرک های صنعتی استان، زمین قابل واگذاری به سرمایه گذاران یا به اتمام رسیده و یا در شرف اتمام است.