زارع پور،تمام قد پشت استاندار کرمانشاه هستیم
زارع پور،تمام قد پشت استاندار کرمانشاه هستیم
تمام قد پشت استاندار کرمانشاه هستیم. ایشان از چهره های خوشنام، خوش فکر، مجاهد و عالم هستند که تمامِ وقت و هم و غم خود را وقف استان کرده اند.

به گزارش صفحه روز، با اراده دکتر صحرایی و تیم خوبی که در کنار ایشان هستند و با لطف و عنایت الهی می توانیم بخش زیادی از عقب ماندگی های استان را در همین دولت برطرف کنیم و امید به آینده را به نسل جوان کرمانشاه برگردانیم. برای حل مشکلات حاشیه نشینی و بیکاری استان کرمانشاه هم با محوریت استاندار هر کمکی لازم باشد را در هیات دولت پیگیری می کنم.