روستاهای بخش گجی ظرفیت بالای برای گردشگری دارند
روستاهای بخش گجی ظرفیت بالای برای گردشگری دارند
استاندار ایلام در بازدید از روستاها بخش گجی در جمع مردم گفت: بنا داریم از ظرفیت های روستای این بخش برای توسعه گردشگری و درآمد زایی استفاده کنیم.

به گزارش صفحه روز، روز پنجشنبه دکتر بهرام نیا استاندار ایلام پس از بازدید از سد ایلام و شرکت در آیین بهره برداری از راه دسترسی آبشار اما، سپس از روستاهای بخش گجی شهرستان ملکشاهی بازدید کرد و جریان آخرین وضعیت توسعه روستاها قرار گرفت.

وی افزود: فاز نخست طرح هادی روستای اما نظیر آسفالت و اصلاح شبکه آب این روستا اما انجام شده است.