روز قدس و راهپیمایی اردبیلی‌ها به روایت تصویر
روز قدس و راهپیمایی اردبیلی‌ها به روایت تصویر
اردبیلی‌ها امروز در حمایت از مردم ستم دیده فلسطین به صورت پرشور در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

عکاس: بابک حقی