رئیس جمهور:مردم از اختلاف و حاشیه‌سازی خسته‌اند
رئیس جمهور:مردم از اختلاف و حاشیه‌سازی خسته‌اند
رئیس جمهور گفت:مردم با نشاط اجتماعی در انتخاب پیش‌رو حضور حداکثری خواهند داشت.

به گزارش صفحه روز، رئیس‌جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس: نمایندگان مجلس که با مردم ارتباط نزدیک‌تری دارند، راه‌های مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی را تبیین کنند نگاه مشترکی بین دولت و مجلس برای حضور همه‌جانبه مردم در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد

مردم از اختلاف و حاشیه‌سازی خسته شدند. آن‌چیزی که مردم را خوشحال می‌کند حل مسائل و مشکلات آنان است