دستگیری سارقان اماکن خصوصی ، محتویات خودرو و قاپ زن دراسلامشهر
دستگیری سارقان اماکن خصوصی ، محتویات خودرو و قاپ زن دراسلامشهر
تهران- سارقان اماکن خصوصی ، محتویات خودرو و قاپ زن دراسلامشهر دستگیر شدند.

به گزارش صفحه روز، فرماندهی انتظامی شهرستان اسلامشهر در این  باره گفت : درپی تماس های مردمی با مرکزفوریت های ۱۱۰ ،مبنی بر وقوع سرقت های متعدد درسطح اسلامشهر ، بررسی موضوع دردستور کارماموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ علی آقا کارخانه بیان داشت: با اجرای طرح های انتظامی و امنیت محله محور در هفته  گذشته درسطح شهرستان اسلامشهر جهت افزایش امنیت و آرامش شهروندان ،تعداد  ۸۵ سارق اماکن خصوصی، محتویات خودرو و قاپ زن دستگیر و متهمان پس ازروبرو شده با شواهد به  ۳۶ فقره سرقت  اعتراف کردند که باتشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند .

سرهنگ علی آقا کارخانه از شهروندان خواست: با اقدامات پیشگیرانه مانند نصب دزدگیر و دوربین مدار بسته در اماکن خود و عدم قرار دادن وجوه نقد ،اوراق بهادار و تلفن همراه درخودرو همکاری خوبی  با پلیس داشته و موارد مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ و یا سامانه پیامکی (   ۲۱۲ ۱۱۰  )  بافو یت های پلیسی در میان بگذارند .