دستور رئیسی به معاون اول برای بررسی تخلفات احتمالی در واردات نهاده‌های دامی
دستور رئیسی به معاون اول برای بررسی تخلفات احتمالی در واردات نهاده‌های دامی
رئیس‌جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات مأموریت داد به‌سرعت موضوع تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.

به گزارش صفحه روز، در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی، رئیس جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات مأموریت داد به‌سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.

رئیس سازمان بازرسی کشور اخیراً گفت: مردم ۱۱۰۰ میلیارد  تومان معادل ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی از یک شرکت از طریق سامانه بازرگاه خریداری کرده‌اند، درحالی که نهاده‌ای وارد کشور نشده است.