دستور دادگستری برای تشکیل کارگروه بررسی خشک شدن درختان خیابان ولیعصر
دستور دادگستری برای تشکیل کارگروه بررسی خشک شدن درختان خیابان ولیعصر
تهران _ رئیس کل دادگستری استان تهران در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر خشک شدن هم‌زمان تعدادی اصله درخت در خیابان ولیعصر(عج) به دادستان تهران ماموریت داد تا پس از بررسی موضوع در چارچوب قوانین و مقررات اقدامات لازم انجام شود.

به گزارش صفحه روز  ، در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر خشک شدن هم‌زمان تعدادی اصله درخت در خیابان ولیعصر(عج)، محدوده خیابان محمودیه، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران به دادستان تهران ماموریت داد تا ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی، علل وقوع این حادثه را احصاء و در صورت احراز وقوع تخلف و یا جرم اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که محیط زیست شهری از مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود، گفت: از آن‌جا حفظ حقوق عامه یکی از ماموریت‌های دستگاه قضایی محسوب می‌شود، در صورت احراز تعدی به حقوق عمومی جامعه با جدیت برخورد خواهد شد.

  • منبع خبر : فارس