در فعالیت مدارس هیأت امنایی بازنگری خواهد شد
در فعالیت مدارس هیأت امنایی بازنگری خواهد شد
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی در گردهمایی انجمن‌های اولیا و مربیان و مدیران برتر کشور که با شعار «تربیت حکیمانه، حکمرانی خانواده» با بیان این که مشارکت والدین در مدارس هیأت امنایی چند ساحتی می‌شود، اظهار کرد: در فعالیت مدارس هیأت امنایی بازنگری خواهد شد.

به گزارش صفجه روز، احمد محمودزاده  اظهار کرد: یکی از ارکان تربیت، خانواده است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید بسیاری شده است و ما نیز نباید از این رکن مهم تربیتی غافل شویم؛ بلکه به سمت برجسته‌سازی آن حرکت کنیم. مسئله ی تربیت به عنوان هدف و غایت نهایی آموزش و پرورش، امر پیچیده ای است.

وی با اشاره به موضوع مشارکت و خانواده، گفت: بیش از ۶۰ موضوع درباره خانواده و مشارکت در سند تحول آموزش و پرورش مطرح شده است؛ همچنین در سند تحول دولت که به عنوان سند انتظار ابلاغ گردید، چرخش‌ها و نگاه‌های خوبی به خانواده و تعامل و مدرسه شده است. تربیت در متن تعلیم است و تعلیم ، پیش نیاز و مقدمه آن می باشد، لذا جریان تربیت مصون از تأثیرپذیری از منابع مختلف نیست.

وی دومین موضوع را رفع موانع پیش روی ایجاد تعامل دانست و گفت: یکی از موانع اساسی، وجود مجریان ناکارآمد در بین متولیان و ارکان این تعامل است و باید مدیران بی انگیزه و در سطح کلان تر، نگرش های غلط و نادرست سیاستگذاران این عرصه اصلاح شود زیرا در غیر این صورت تعاملی سازنده شکل نخواهد گرفت.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت مدارس هیأت امنایی اظهار کرد: متأسفانه نظام کنکور محور و تک بعدی، باعث شد که خانواده نیز نگاه تک بعدی به نظام تعلیم و تربیت داشته باشد؛ در حالی که سند تحول آموزش و پرورش به تربیت چند ساحتی می‌پردازد و تعامل مدرسه و خانواده نیز باید بر محور تربیت چند ساحتی باشد و ما هم در برنامه‌های خود به این سمت در حرکت هستیم که فعالیت مدارس هیأت امنایی نیز در این مسیر قرار گیرد.

محمودزاده با اشاره به اینکه یکی از اقدامات اصلی ما در آینده، مشارکت اولیا، دانش‌آموزان، خیرین و گروه‌های جهادی را در فعالیت مدارس هیأت امنایی و تعامل چند جانبه آن ها در این مدارس است، تصریح کرد: انجمن اولیا و مربیان می تواند نقش پررنگی در حوزه ی مسائل تربیتی مدارس داشته باشند.