دریاچه ارومیه آبی شد+عکس
دریاچه ارومیه آبی شد+عکس
بازگشت آب به دریاچه ارومیه موجب خوشحالی مردم، خصوصا دوستداران طبیعت شد.

به گزارش صفحه روز، بارش خوب برف و باران رحمت الهی و همچنین راه اندازی سامانه انتقال آب سد کانی سیب، باعث شده حیات به دریاچه ارومیه بازگردد.