درختان قطع شده بخشی از درختان مرکز تحقیقات کشاورزی پارس‌آباد بود
درختان قطع شده بخشی از درختان مرکز تحقیقات کشاورزی پارس‌آباد بود
اردبیل _ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل خبر قطع درختان جنگل های اولتان را تکذیب کرد و گفت: درختان قطع شده بخشی از درختان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی پارس آباد بود که به دلیل قرارگیری در مسیر تعریض جاده سربند و بخشی دیگر به دلیل خشکیدگی و نیاز به بازسازی، قطع شده اند.

به گزارش صفحه روز  ، محمود قلی زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل اظهار کرد: تصاویر و فیلم های منتشر شده در فضای مجازی، مربوط به جنگل های اولتان نیست؛ بلکه درختان مورد اشاره از اراضی درختکاری شده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی پارس آباد مغان قطع شده است؛ در حقیقت بخشی از درختان این مرکز به دلیل قرارگیری در مسیر تعریض جاده سربند و بخشی دیگر به دلیل خشکیدگی و نیاز به بازسازی، قطع شده اند. 

به گفته این مسئول، طی بازدید به عمل آمده از منطقه، مشخص شد که اراضی مذکور جزء اراضی ملی ساحلی ارس نبوده و تحت مالکیت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهر اولتان قرار دارد. این درختان نیز توسط آن موسسه کاشته شده است. از سویی دیگر، این منطقه حفاظت شده و فنس کشی شده است؛ بنابراین هیچ کس نمی تواند به راحتی وارد آن شده و اقدام به قطع درختان کند. این در حالی است که قطر درختان قطع شده در این فیلم ها، با قطر گونه های جنگلی نیز مطابقت نکرده و همین امر نیز موضوع نسبت دادن قطع درختان این مرکز به قطع درختان جنگلی اولتان را رد می کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: متاسفانه عده ای فیلم هایی از این دست را با توضیحات ادعایی، در فضای مجازی منتشر می کنند تا مردم را تحت تاثیر داده و این باور را به آنها القا کنند که درختان جنگلی اولتان در سایه کم توجهی مسئولان و بی هیچ نظارتی قطع می شود. این در حالی است که تنها بخشی از درختان چنار، صنوبر و کاج خشک شده در محوطه داخلی اداره تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهر اولتان، قطع شده است.

قلی زاده بادامه داد: بر این اساس قطع درختان در دل جنگل های اولتان ادعایی بیش نبوده و آن را تکذیب می کنیم. در حقیقت این اقدام  با هدف تعریض جاده در مسیر پارس آباد به سربند انجام شده و با دقت کافی تنها بخشی از درختان کنار جاده ای و بخشی از درختان خشک شده در داخل محوطه قطع گردیده و با مجوز اداره منابع طبیعی نیز جابجا شده و به مبادی لازم رسیده است. این در حالی است که مسئولان اداره تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهر نیز  متعهد شدند بزودی نهال های جدیدی را جایگزین درختان قطع شده کنند.

  • منبع خبر : ایلنا