حضور مستمر و میدانی پلیس راهور در سفرهای نوروزی
حضور مستمر و میدانی پلیس راهور در سفرهای نوروزی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل افزود:برخورد جدی با خاطیان در دستور کار است

به گزارش صفحه روز، سیدکمال‌الدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل در شورای ترافیک استان بر حضور مستمر و میدانی جدی پلیس راهور به‌صورت محسوس و نامحسوس طی سفرهای نوروزی تأکید کرد.