‌جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها در تهران/ مردم کارت سوخت شخصی همراه داشته باشند
‌جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها در تهران/ مردم کارت سوخت شخصی همراه داشته باشند
سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها تکلیف قانونی در بودجه 1402 است، ولی بهتر بود با اطلاع‌رسانی قبلی انجام می‌شد، اما به هر حال مردم از این پس برای سوخت‌گیری بنزین آزاد، حتما کارت سوخت خود را همراه داشته باشند.

به گزارش صفحه روز، رضا نواز با اشاره به آخرین وضعیت سوخت‌گیری بنزین با کارت سوخت عنوان کرد: در حال حاضر ۴۶ درصد از سوخت‌گیری بنزین کشور با قیمت لیتری ۱۵۰۰ تومان است که با کارت سوخت شخصی انجام می‌شود، همچنین ۵۴ از درصد سوخت‌گیری نیز با قیمت آزاد ۳۰۰۰ تومان انجام می‌شود که ۹۰ درصد آن با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها انجام می‌شود نه کارت سوخت شخصی.

وی افزود: از ۵ تا ۶ روز گذشته جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌های تهران آغاز شده است و مردم حتما توجه داشته باشند که برای سوخت‌گیری بنزین آزاد، کارت سوخت شخصی خود را همراه داشته باشند.

نواز در ادامه به خبرگزاری فارس گفت: هم‌اکنون در هر جایگاه تهران حداقل یک کارت سوخت به ازای هر سکو وجود دارد. جمع‌آوری کارت سوخت بنزین آزاد جایگاه‌ها در استان‌های مرزی از ماه‌های قبل آغاز شده است و مسئولان معتقدند موجب کاهش قاچاق بنزین می‌شود. البته این موضوع نباید مصرف واقعی مردم استان‌های مرزی رو تحت الشعاع قرار دهد؛ حال سیاست جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها به کل کشور در حال تعمیم است.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: البته استفاده از کارت سوخت شخصی، آمار و اطلاعات خوبی را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد که می‌تواند مدیریت توزیع بنزین را به نحو بهتری انجام دهند، ولی نکته اینجاست که جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها باید با اطلاع قبلی و به صورت گام به گام اجرایی شود تا برای جایگاه‌داران و مردم مشکل‌آفرین نشود.

وی تاکید کرد: جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها یک تکلیف قانونی در بودجه ۱۴۰۲ است، اما نباید این اتفاق به صورت ضربتی و بدون اطلاع‌رسانی عمومی انجام می‌شد، حالا نیز ما به مردم اطلاع می‌دهیم که مردم برای سوخت‌گیری بنزین آزاد حتما کارت سوخت خود را همراه داشته باشند.

وی تصریح کرد: همکاری مردم در روزهای گذشته در اجرای این طرح مناسب ارزیابی می‌شود.