تکذیبیه دبیرخانه اجرایی مولد سازی املاک مازاد آموزش و پرورش درباره قرار گرفتن مدارس خیرین در لیست مولدسازی املاک مازاد
تکذیبیه دبیرخانه اجرایی مولد سازی املاک مازاد آموزش و پرورش درباره قرار گرفتن مدارس خیرین در لیست مولدسازی املاک مازاد
دبیرخانه اجرایی مولد سازی املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه ای اخبار و گمانه زنی های منتشر شده در برخی سایت ها و فضای مجازی با موضوع قرار گرفتن مدارس خیرین در لیست مولدسازی املاک را تکذیب کرد.

به گزارش صفحه روز، دبیرخانه اجرایی مولد سازی املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع خیرین، مدیران، معلمان، دانش آموزان و والدین عزیز می رسانیم که برخی سایت ها و شبکه های مجازی موضوع قرار گرفتن مدارس خیرین در لیست مولدسازی املاک  را مطرح می کنند، که این موضوع را قویا رد می کنیم.

از آنجایی که سازمان نوسازی مدارس کشور در دوره  مدیریت جدید همواره احترام به اصول اخلاقی و شفافیت در اخبار و اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است و در این مسیر برای خیرین به عنوان بازوان مستحکم و قابل اعتماد در جهاد مدرسه سازی احترام ویژه ای قائل است،  به اطلاع می رساند : هیچ ملک خیرسازی در طرح مولدسازی قرار نگرفته است. املاکی که مالکیت آن به نام دولت و دولتی ساز نباشد اساساً نمی تواند در مسیر مولدسازی قرار بگیرد.

لازم به ذکر است وزارت آموزش و پرورش تعداد ۵۲۰ ملک مازاد خود را جهت مولد سازی و تعداد ۱۴۴۶ پروژه که غالبا نیمه تمام خیری می باشند را جهت تکمیل در ازای مولد سازی املاک ارائه شده معرفی نموده است و دبیرخانه سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد نیز در راستای شفافیت ، املاک مازاد و املاک نیاز به  تکمیل را در  اتاق شیشه ای مولدسازی املاک مازاد قرار داده است. ممکن است، کنار هم قرار گرفتن دو لیست باعث این ابهام شده است که با پیگیری های انجام شده و همراهی دبیرخانه مستقر در وزارت اقتصاد دو فایل از هم مجزا شده اند.

اولویت وزارت آموزش و پرورش تکمیل پروژه های نیمه تمام به ویژه پروژه های خیرین عزیز می باشد.ضمن قدردانی از اهتمام و دغدغه خیرین عزیز ، مراتب جهت رفع ابهام احتمالی در بارگذاری سایت وزارت اقتصاد که باعث تشویش اذهان برخی مخاطبین به خصوص خیرین گرانقدر شده است،  اعلام می گردد.

 با مراجعه به ادارات کل نوسازی مدارس در سطح کشور آمادگی پاسخگویی به هرگونه سوال و ابهام جامعه بزرگ نظام تعلیم و تربیت و نیز خیرین عزیز را دارند.