توئیت هشدارآمیز «سعید محمد» نسبت به حضور جاسوس‌ها و نفوذی‌ها در پست‌های کلیدی
توئیت هشدارآمیز «سعید محمد» نسبت به حضور جاسوس‌ها و نفوذی‌ها در پست‌های کلیدی
سعید محمد در توئیتی نسبت به وجود نفوذی‌ها هشدار داد و گفت: جا دارد نهادهای مسئول جهت جلوگیری از این واقعه در کشور مراقبت ویژه نمایند.

به گزارش صفحه روز به نقل از ایلنا، سعید محمد مشاور رئیس بنیاد مستضعفان در توئیتر خود نوشت: سیا برای فروپاشی یکی از کشورهای بلوک شرق در جنگ سرد، یک جاسوس را در بالاترین سطح در سیستم انتصابات آن کشور نفوذ داده بود که ماموریت وی بکارگیری افراد ناکارآمد و غیر متخصص در پست‌های کلیدی بود. جا دارد نهادهای مسئول جهت جلوگیری از این واقعه در کشور مراقبت ویژه نمایند.