تهران در سومین سال پیاپی خشکسالی قرار دارد
تهران در سومین سال پیاپی خشکسالی قرار دارد
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان گفت: آب‌گیری ۵ سد تهران با کاهش ۲۶ درصدی نسبت به سال گذشت مواجه شده است.

به گزارش صفحه روز، احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی درباره وضعیت آب‌گیری سدهای استان تهران در پی بارش‌های زمستانی اظهار کرد: بر اساس گزارش وزارت نیرو مجموع ۵ سد استان تهران ۲۳۱ میلیون متر مکعب آب را ذخیره کرده است.

وی با اشاره به پر شدگی ۱۲ درصدی سدهای پایتخت گفت: این میزان آب گیری نسبت به سال قبل ۲۶ درصد کمتر است و استان تهران در سومین سال پیاپی خشکسالی قرار دارد.

وظیفه خاطر نشان کرد: میزان بارندگی استان تهران تا کنون به ۸۰ میلی متر رسیده، این در حالی است که این استان باید به ۱۳۵ میلی متر بارش دریافت می‌کرد،به این ترتیب بارش این استان به ۵۶ میلی‌متر رسیده و پایتخت تا کنون ۴۱ درصد کمتر از نرمال بارندگی دریافت کرده است.

وظیفه درباره پیش‌بینی میزان بارش‌ها در سال آینده و نیمه دوم سال آبی گفت: مدل‌های پیش‌بینی فصلی حاکی از آن است که کم‌بارشی‌های نیمه شمالی کشور در فصل بهار نیز جبران نشود و شرایط خشکسالی ادامه یابد اما نیمه جنوبی کشور پر بارش‌ خواهد شد و بیشتر استان‌های این بخش بارش‌های در حد نرمال و فراتر از نرمال دریافت خواهند کرد.