تعلق امتیازات ویژه به پیمانکاران بومی استان در واگذاری پروژه‌ها
تعلق امتیازات ویژه به پیمانکاران بومی استان در واگذاری پروژه‌ها
اردبیل- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: پیمانکاران بومی در اجرای پروژه‌های عمرانی با افزایش امتیاز در برگزاری مناقصات مربوطه، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

به گزارش صفحه روز، سیدکمال‌الدین میرجعفریان در شورای فنی استان اردبیل اظهار کرد: در جریان بومی‌سازی واگذاری پروژه‌های عمرانی، شرایطی در مناقصات لحاظ می‌شود که پیمانکاران بومی به راحتی بتوانند شرکت کرده و فعالیت کنند.

وی افزود: در این راستا، مشارکت پیمانکاران برای احصای محدودیت‌ها و همفکری جهت ارائه راهکار و تسریع در عملیاتی شدن این موضوع دارای اهمیت است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: فرمانداران در پایش پروژه‌های عمرانی شهرستان‌ها برای تخصیص اعتبارات اهتمام داشته باشند و باید آن دسته از پروژه‌هایی که با اختصاص اعتبارات از محل شهرستانی تکمیل می‌شود، در اولویت قرار گیرد.

  • منبع خبر : استانداری اردبیل