تصاویری زیبا از احیای ۲۱ رمضان در مصلای اردبیل
تصاویری زیبا از احیای ۲۱ رمضان در مصلای اردبیل
تصاویری ناب و معنوی از مراسم احیای ۲۱ رمضان در مصلای اردبیل را با هم ببینیم.