تصاویری از احیای ۲۱ رمضان در همدان، شهرکرد و بندرعباس
تصاویری از احیای ۲۱ رمضان در همدان، شهرکرد و بندرعباس
تصاویری ناب و معنوی از مراسم احیای نوزدهم ۲۱ رمضان در همدان، شهرکرد و بندرعباس را با هم ببینیم.