تزریق اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه
تزریق اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه
استاندار اردبیل: با تزریق ۲۰۷میلیارد تومان اعتبار جدید به پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه، مجموع اعتبارات هزینه‌شده برای این پروژه طی ۳ ماه گذشته به ۴۵۰میلیارد تومان رسید.

به گزارش صفحه روز، سیدحامد عاملی با اشاره به تداوم تزریق اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌ها اظهار کرد: تکمیل و ارتقای زیرساخت‌ها برای پیشرفت استان اردبیل ضروری و دارای اهمیت بوده و در این راستا اعتبارات جدیدی به پروژه‌های زیرساختی استان تزریق شد.

وی افزود: مهم‌ترین پروژه زیرساختی در حال اجرای استان اردبیل، پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه بوده که تلاش جهت تکمیل نقاط بحرانی و گلوگاهی این پروژه و اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای آن، از ۱۶ ماه گذشته به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

 استاندار اردبیل بیان کرد: در ادامه این تلاش‌ها، ۱۳۲میلیارد تومان در روزهای اخیر و ۷۵میلیارد تومان نیز در ۲ هفته قبل به پروژه راه‌آهن اردبیل – میانه تخصیص یافت.

عاملی گفت: همچنین با ۲۴۳میلیارد تومان اختصاص‌یافته طی آذر سال جاری، در مجموع ۴۵۰میلیارد تومان طی ۳ ماه گذشته به پروژه مهم راه‌آهن اردبیل – میانه تزریق شده است.