تخت جمشید پایگاه میراث جهانی ایران
تخت جمشید پایگاه میراث جهانی ایران
مدیر کل پایگاه های میراث ملی جهانی:تخت‌جمشید پربازدیدترین نوروز شد.

به گزارش صفحه روز، مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی: تخت‌جمشید در نوروز امسال با ۲۶۱ هزار نفر پربازدیدکننده‌ترین پایگاه میراث جهانی ایران معرفی شد.

میدان امام اصفهان، باغ فین کاشان و پاسارگاد به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.