تحویل ۱۲۶ میلیون مترمکعب گاز به جایگاه‌های CNG استان اردبیل / فعالیت ۷۰ جایگاه CNG در استان
تحویل ۱۲۶ میلیون مترمکعب گاز به جایگاه‌های CNG استان اردبیل / فعالیت ۷۰ جایگاه CNG در استان
اردبیل- مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از تحویل بیش از 126 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به جایگاههای سوخت CNG استان در 6 ماهه اول سالجاری خبر داد.

به گزارش صفحه روز، میر سعید سید متین مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به اینکه جایگزینی  گاز طبیعی با سوخت های فسیلی علی الخصوص در صنعت حمل و نقل یکی از راهکارهای برون رفت از بحران های زیست محیطی در شهرهای پرجمعیت می باشد؛ اظهار کرد: رویکرد دولت در جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت های فسیلی در صنعت حمل و نقل قطعاً علاوه بر کاهش آلودگی های زیست محیطی فواید متعددی را برای کشور به همراه داشته که کاهش واردات بنزین، کاهش هزینه های دولت در بخش حمل و نقل و … نمونه ای از فواید این طرح است.

وی توزیع ۱۲۶ میلیون و ۵۴۹ هزار متر مکعب گاز طبیعی به جایگاه های CNG استان را یادآور شد و گفت: از این میزان گاز تحویلی، بیش از ۱۱۴ میلیون متر مکعب مربوط به جایگاه های داخل شهری و بیش از ۱۲ میلیون متر مکعب مربوط به جایگاه های بین راهی می باشد که نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته به میزان ۴ درصد افزایش داشته است.

سید متین توسعه کمی و کیفی جایگاه های سوخت گاز طبیعی را یکی  از اهداف استراتژیک صنعت گاز در بخش حمل و نقل دانسته و ادامه داد: در حال حاضر ۷۰ جایگاه CNG در استان در امر توزیع گاز فعالیت دارند که از این تعداد ۲۴ جایگاه دو منظوره و ۴۶ جایگاه تک منظوره هستند.