تابستان امسال هیچگونه خاموشی به مشترکین برق در استان اعمال نشد / ضرورت ارتقای امنیت اطلاعات در شرکت برق
تابستان امسال هیچگونه خاموشی به مشترکین برق در استان اعمال نشد / ضرورت ارتقای امنیت اطلاعات در شرکت برق
اردبیل- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، تابستان امسال هیچگونه خاموشی به مشترکین برق در استان اعمال نشد.

به گزارش صفحه روز، حسین قدیمی در جلسه افتتاحیه تیم ارزیابی امنیتی حوزه فاوا وزارت نیرو با اعضای شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان اردبیل اظهار کرد: امسال سال درخشانی در حوزه وزارت نیرو در گذر از پیک تابستان بود و تمام برنامه ریزی های دشمنان برای ایجاد نارضایتی و ناامنی در اثر خاموشی های احتمالی و قطع آب و برق در کشور را نقش برآب کرد بطوریکه امسال هیچ خاموشی در سطح استان برای مشترکین اعمال نشد.

قدیمی ادامه داد: با اقدام جهادی که امسال در حوزه آب و برق اتفاق افتاد، هیچ مشترکی نارضایتی نداشته و حتی امسال نسبت به سال گذشته رشد مصرف داشتیم.

وی ضمن اشاره به ضرورت اجرای خدمات الکترونیکی در جامعه، تصریح کرد: زمان مردم برای ما ارزشمند است و اجرای کامل این پروژه در سطح شرکت، احترام به حقوق شهروندان بوده و مدیران موظف هستند با نظارت بر روند اجرای این پروژه، مسیر را برای مشترکان هموار کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل همچنین با اشاره به ضرورت تلاش در راستای توسعه دولت الکترونیک، گفت: باید در حوزه امنیت IT و تقویت زیرساخت های آن تلاش بیشتری را انجام دهیم چرا که دشمن در عصر کنونی شیوه جنگی خود را تغییر داده و از حالت سخت افزاری به جنگ نرم افزاری تبدیل شده است.

حسین قدیمی به کمبود نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرده و گفت: یکی از دغدغه ها و اولویت های اصلی شرکت بحث IT بوده و در راستای جذب نیروی متخصص نامه نگاری هایی با شرکت توانیر و دانشگاه ها برای استخدام نخبگان این رشته شده است.