توضیحات محیط زیست اردبیل در مورد انتقال مرال‌های فندقلو/احیای نسل گوزن زرد ایرانی در فندقلو فعلا در اولویت است
توضیحات محیط زیست اردبیل در مورد انتقال مرال‌های فندقلو/احیای نسل گوزن زرد ایرانی در فندقلو فعلا در اولویت است
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در مورد انتقال مرال‌های فندقلو توضیحات کامل ارائه کرد.

به گزارش صفحه روز، در متن این بیانیه چنین آمده است: با توجه به برخی مطالب طرح شده در کانالهای اجتماعی در خصوص انتقال مرال از سایت فندقلو به سایر زیستگاه‌های کشور، به استحضار مردم شریف و تمامی علاقمندان حیات وحش و تنوع زیستی استان می رساند گونه مرال یا گوزن قرمز که از سال ۱۳۸۸ توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان در سایت فندقلوی شهرستان نمین نگهداری می گردید، جزو گونه هایی از پستانداران کشور است که در حال حاضر خطری جدی نسل این حیوان را تهدید نمی کند و اخیرا با تشخیص کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، گونه مذکور از سایت فندقلو به مرکز نگهداری مرال در جنگل‌های ارسباران تبریز و یکی دیگر از مراکز نگهداری حیات وحش در استان یزد انتقال یافت.

این تصمیم به دنبال انتخاب سایت فندقلو به عنوان یکی از زیستگاه‌های منتخب سازمان محیط زیست جهت تکثیر و احیای نسل گوزن زرد ایرانی اتخاذ گردید که به‌ علل مختلف نظیر تخریب زیستگاه و شکار بی رویه نسل آن به شدت رو به کاهش گذاشته بطوریکه آن را حیوانی منقرض شده می‌پندارند. لذا تعداد ۴ راس از این گونه به شدت در معرض تهدید انقراض در اوایل اسفندماه سال ۱۴۰۱ با نظارت کارشناسان‌ دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست به سایت فعلی در جنگل فندقلوی شهرستان نمین انتقال و رهاسازی گردید که تا امروز شرایط این گوزنها به لحاظ وضعیت جسمانی و سازگاری یافتن با محیط به خوبی پیش رفته است.

شایان ذکر است مرحله دوم انتقال گوزن زرد ایرانی به جنگل فندقلوی نمین در تیرماه سال ۱۴۰۲پس از سپری نمودن فصل زایمان آنها در زیستگاه مبدا انجام خواهد گرفت.

در خصوص رهاسازی آهوان در منطقه حفاظت شده مغان، لازم به تصریح است که این امر نیز پس از بررسی‌های کارشناسی و فنی با تایید سازمان متبوع در دشت مغان صورت گرفت و اخیرا ریاست محترم سازمان محیط زیست کشور نیز طرح رهاسازی و معرفی آهو در دشت مغان را به عنوان یکی از سه طرح موفق احیای جمعیت گونه های شاخص برشمردند. طبق آخرین سرشماری به عمل آمده از آهوان رهاسازی شده تعداد ۹ راس با ترکیب جنسیتی ۵ ماده و ۴ نر در منطقه حفاظت شده مغان توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست سرشماری گردید و زیست بیش از ۱۰ ماه در زیستگاه مغان نشان از موفقیت طرح می باشد.

با توجه به پتانسیل مناسب دشت مغان جهت تکثیر مجدد و ازدیاد نسل آهو و استقبال و علاقه تاریخی اهالی و عشایر محترم این منطقه به گونه مذکور، برنامه انتقال تعدادی آهوی دیگر از سایر زیستگاه‌های کشور به دشت مغان در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل قرار دارد.