بسته تشویقی جدید برای نوسازی بافت‌های فرسوده انعطاف پذیری بالایی دارد
بسته تشویقی جدید برای نوسازی بافت‌های فرسوده انعطاف پذیری بالایی دارد
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تصریح اهمیت انعطاف پذیری بسته تشویقی جدید و عدم لزوم تجمیع پلاکهای ریزدانه از شهرداران استان تهران خواست در این زمینه با قدرت عمل کنند.

به گزارش صفحه روز، خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: تامین مالی بخش مسکن، شهرسازی و بهسازی بافتها باید از طریق کمک بخش خصوصی و توان مردمی محقق شود.

وی تصریح کرد: زمانی که تمامی ذینفعان بافتهای فرسوده نسبت به سیاست تشویقی نوسازی احساس مسئولیت کنند احیای بافتهای بازآفرینی اتفاق می افتد، به همین دلیل علاوه بر مالکان پلاکهای بافتهای فرسوده، توسعه گران، مدیریت شهری، شهرداران بالاخص باید به صورت گسترده وارد این طرح مهم شهری شوند.

وی افزود: طبقه تشویقی مطرح شده در این طرح یک نقطه قوت است چرا که علاوه بر ترغیب سازندگان از کوچ اقشار کم درآمد جامعه به حاشیه جلوگیری می کند، علاوه بر این این بافتها امکانات زیرساختی دارند و این خودش بزرگترین عامل ترغیب است.