بالگرد حامل وزیر ورزش در بافت دچار سانحه شد/حال وزیر و همراهان مساعد است
بالگرد حامل وزیر ورزش در بافت دچار سانحه شد/حال وزیر و همراهان مساعد است
بالگرد حامل وزیر ورزش عصر امروز هنگام فرود در مجموعه ورزشی شهرستان بافت درحالی که نزدیک به نشستن بود دچار حادثه شد.

به گزارش صفحه روز، بالگرد حامل وزیر ورزش عصر امروز هنگام فرود در مجموعه ورزشی شهرستان بافت درحالی که نزدیک به نشستن بود دچار حادثه شد و برخی سرنشینان زخمی شدند که به مراکز درمانی انتقال یافتند.

استاندار کرمان در این خصوص گفت: بالگرد حامل وزیر ورزش ۱۲ سرنشین داشته که در ورزشگاه بافت صدمه دیدند اما حال آنان مساعد است. علت سقوط در دست بررسی است.