اگر درایت شود جنگ اوکراین نمی‌تواند در اقتصاد ما اثر‌گذار باشد
اگر درایت شود جنگ اوکراین نمی‌تواند در اقتصاد ما اثر‌گذار باشد
اردبیل- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: اگر درایت شود جنگ اوکراین نمی تواند در اقتصاد ما اثر گذار باشد.

به گزارش صفحه روز، آیت الله سید حسن عاملی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه گفت : ده درصد جامعه یارانه نمی گیرند این ها تمام کالاها را آزاد خواهند خرید اگر دولت قصد خدمت به این ها را هم دارد که باید داشته باشد باید از تولید داخلی حمایت و بازار را تنظیم کند لب مطلب این است که این جراحی اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که هم که هم کالاهای اساسی به وفور در بازار عرضه شود و هم یارانه ادامه یابد و هم کالاها به طور منظم عرضه شود و الا تمام زحمت دولت هدر می رود و بدتر از آن وثوق مردمی زایل می گردد.