انتصاب “هاشم علایی” بعنوان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل
انتصاب “هاشم علایی” بعنوان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل
هاشم علایی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل منصوب شد.

به گزارش صفحه روز، هاشم علایی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل منصوب شد.

وی پیشتر مدیرکل استاندارد استان اردبیل بود.