انتخاب “شکری” بعنوان سکاندار دیوان محاسبات استان اردبیل
انتخاب “شکری” بعنوان سکاندار دیوان محاسبات استان اردبیل
اردبیل- طی حکمی از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان اردبیل منصوب شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری صفحه روز، سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور، «عقیل شکری» را بعنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل منصوب کرد.