امیر آریش بعنوان رییس جدید هیات والیبال شهرستان اردبیل منصوب شد
امیر آریش بعنوان رییس جدید هیات والیبال شهرستان اردبیل منصوب شد
اردبیل- طی حکمی از سوی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل، امیر آریش بعنوان رییس هیات والیبال این شهرستان منصوب شد.

به گزارش صفحه روز، طی حکمی از سوی جمال پیله ور رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل، امیر آریش به سمت ریاست هیات والیبال این شهرستان منصوب شد.

پیشتر مسعود ناحومی عهده دار این مسئولیت بود.