امسال بیش از ۵۱ کیلومتر راه روستایی در شرق استان سمنان با روکش آسفالت بهسازی شد
امسال بیش از ۵۱ کیلومتر راه روستایی در شرق استان سمنان با روکش آسفالت بهسازی شد
مدیر کل راه و شهر سازی شرق استان سمنان (شاهرود) از بهسازی بیش از ۵۱ کیلومتر راه روستایی شرق استان سمنان خبر داد.

به گزارش صفحه روز، امیر عمیدی مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان(شاهرود) بیان کرد: با توجه به هزینه‌های راه‌سازی، نامه‌نگاری با مسئولان استان و سازمان راهداری و همچنین وزارتخانه برای دریافت اعتبار از محل طرح محرومیت زدایی به منظور ساخت و آسفالت راه‌های این منطقه انجام شده که تاکنون اعتباری اختصاص نیافته است. 

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان(شاهرود) با بیان اینکه بهسازی راه روستاهای رضا آباد، فرینو و کلاته مطهری در منطقه کویری و دورافتاده خارتوران نیز با اعتبارات، امکانات و توانمندی داخلی این اداره کل در حال انجام است، اظهار داشت: در این راستا امسال پنج کیلومتر از راه روستای کلاته مطهری بهسازی و آسفالت شد و پیگیری برای اختصاص اعتبار راه روستایی «تغمر» از محل طرح محرومیت زدایی نتیجه بخش باشد و سال آینده با تخصیص اعتبار این راه روستایی نیز به سرانجام برسد.

عمیدی ابراز داشت: با توجه به تعداد زیاد روستاهای بدون دهیاری و همچنین وسعت و پراکندگی آنها در شرق استان سمنان با اولویت‌بندی نیازهای مردم، ساخت و آسفالت راه پیگیری می‌ شود. وی با بیان اینکه طی هشت ماه گذشته از سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۱ کیلومتر راه روستایی در شرق استان سمنان با روکش آسفالت بهسازی شد،تنها نیمی از ۸۱ میلیارد تومان اعتبار سال گذشته برای طرح‌های محرومیت اختصاص یافت . عمیدی تاکید کرد: تیغ کشی فصلی راه‌های روستایی پس از هر بارندگی به منظور تسهیل در رفت و آمد مردم با اولویت روستاهای دورافتاده در دستور کار است.