اجرای نهضت ملی مسکن در بخش شهری از ۱۲۰ هزار واحد عبور کرد
اجرای نهضت ملی مسکن در بخش شهری از ۱۲۰ هزار واحد عبور کرد
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرایی شدن بیش از ۱۲۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در بخش شهری توسط بنیاد خبر داد.

به گزارش صفحه روز، حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسئولیت بنیاد مسکن را توضیح داد و گفت: تاکنون به استعداد احداث ۲۰۱ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن، زمین احصا شده و ۱۲۰ هزار و ۵۰۰ متقاضی نیز به پروژه‌ها تخصیص یافته است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: بیش از ۸۰ هزار واحد در مرحله فونداسیون، نزدیک به ۵۰ هزار در مرحله اسکلت بندی، ۲۲ هزار واحد اتمام سفت‌کاری، ۵۵ هزار واحد نیز در مرحله عقد قرارداد با بانک و حدود ۶ هزار واحد در دفاتر اسناد رسمی در مرحله عقد قرارداد قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرها با تصویب تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان سرعت مناسبی گرفته است، یادآور شد: طی دولت سیزدهم مقرر است تا سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن در شهرها و روستاها احداث شود.