اجرای طرح جدید ترافیک در تهران
اجرای طرح جدید ترافیک در تهران
طرح ترافیک جدید تهران از امروز چهاردهم فروردین ماه با قیمت جدید در پایتخت اجرایی شد.

به گزارش صفحه روز، بر اساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ طرح ترافیک در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰ درصدی از امروز با نرخ پایه عوارض مبلغ ۵۲ هزار و ۵۶۰ تومان، محاسبه می‌شود.