آب ۲۵ روستای تربت جام با تانکر سیار تامین می‌شود
آب ۲۵ روستای تربت جام با تانکر سیار تامین می‌شود

صفحه روز؛ مرتضی اشراقی درتربت جاماظهار داشت: تعداد کل انشعابات آب شهرستان تربت جام ۷۱هزار و۶۰۰ فقره است که از این تعداد ۳۳۳هزار و ۵۲ انشعاب آب شهری و مابقی انشعاب آب روستایی است. وی با بیان اینکه از ۱۵۰ روستای شهرستان تربت جام ۱۲۵ روستا تحت پوشش خدمات اداره آب و فاضلاب قرار دارند گفت: […]

صفحه روز؛ مرتضی اشراقی درتربت جاماظهار داشت: تعداد کل انشعابات آب شهرستان تربت جام ۷۱هزار و۶۰۰ فقره است که از این تعداد ۳۳۳هزار و ۵۲ انشعاب آب شهری و مابقی انشعاب آب روستایی است.

وی با بیان اینکه از ۱۵۰ روستای شهرستان تربت جام ۱۲۵ روستا تحت پوشش خدمات اداره آب و فاضلاب قرار دارند گفت: آب آشامیدنی مابقی روستاهایی که تحت پوشش این اداره نیستند به صورت تلفیقی از طریق شبکه آب خودگردان و تانکر آبرسانی سیار تامین می‌شود.

مدیر اداره آب و فاضلاب تربت جام افزود: مشکلات آب شهرستان تربت جام به دلیل خشکسالی های اخیر، افت سفره های زیر زمینی، مصارف غیر مجاز و مصرف بی رویه است.

اشراقی ادامه داد: برای حل تنش آبی این شهرستان اقداماتی از قبیل حفر و تجهیز ۶ حلقه چاه، برق رسانی و نصب ترانس و جهاد آبرسانی با کمک خیر و قرارگاه شهید قاجاریان و … صورت گرفت.

وی با اشاره به کارهای فرهنگی انجام شده در خصوص کاهش میزان مصرف آب خاطرنشان کرد: تبلیغات در تلویزیون شهری و فضای مجازی، نصب بنر، چاپ بروشور، توزیع تراکت، آموزش و فرهنگ سازی برای دانش آموزان در مدارس، برگزاری جشنواره هاو … از اقدامات فرهنگی این اداره است./تسنیم