آب طلای بیرنگ/ بحران آب را جدی بگیریم
آب طلای بیرنگ/ بحران آب را جدی بگیریم
آب ماده‌ای است بی‌بو، بی‌رنگ و بی‌طعم. آب خواص ویژه‌ای دارد که آن را از دیگر مایعات متمایز کرده است.

به گزارش صفحه روز، آب مایه حیات و فراوان‌ترین ماده ی مرکب بر روی سطح کره زمین است. بیش از ۷۵٪ جرم بدن انسان از آب تشکیل شده‌ و بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده‌ استآب ماده ای است که حیات بدون آن میسر نیست. بشر در دوره نو سنگی سعی در مهار آب داشته است و بر روی الواحی که از ۴ هزار سال قبل از میلاد از سومری ها باقی مانده است سنگ نوشته هائی با این مضمون موجود است.

آب نوعی ماده مرکب است که از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن ساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوط‌ها طبقه‌بندی نمی‌کنند، چون خواص آب نه به خواص هیدروژن شبیه است و نه به خواص اکسیژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن، یک مولکول آب بوجود می‌آید. یک قطره آب دارای تعداد بی ماری مولکول آب می‌باشد.آب آشامیدنی آبی با کیفیت مناسب است که بتوان بدون اثر منفی کوتاه‌مدت یا بلندمدت، می توان آن را آشامید.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌ یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، آب آشامیدنی از راه سامانه لوله‌ کشی به خانه‌ها رسانده می‌شود. کمتر از ۵٪ این آب به مصرف آشامیدن می‌رسدآب در زندگی بشر اهمیت بنیادی دارد. از اینرو آب را مایه حیات گویند. در روز گرم تابستان وقتی شیر آب قطع می شود ، ضرورت وجود آب در زندگی انسان نمایان می گردد.

انسان می تواند بدون غذا چند روزی را بگذراند ، اما بدون آب به زودی از پا در می آید.با توجه به قرار گرفتن ایران در نواحی خشک و بیابان ، مقدار بارندگی و حجم آبهای ایران کافی نیست. و ریزش های جوی نیز بطور یکنواخت صورت نمی گیرد. با افزایش جمعیت و رشد اقتصادها تقاضا برای آب شیرین در دنیا به سرعت درحال افزایش است.

کمبود آب علاوه بر اینکه تامین غذای بشر را تهدید می‌کند به شدت تنوع زیستی را در اکوسیستم‌های آبی و زمینی کاهش می‌دهد. اثرات منفی افزایش جمعیت جهان، اثرات تغییرات آب وهوایی و تغییر سبک زندگی به منابع آبی ما که بسیار حیاتی هستند فشارهای روبه افزایشی را وارد می‌کند که این نیز به تنش گسترده بر سر آب در کشورهای زیادی منجر می‌شود. درنتیجه بیش از پیش نیاز فوری به حفظ آب احساس می‌شود.

آب مایع حیات است زیرا به شدت براستانداردهای زندگی و سلامت و بهداشت عمومی‌تاثیر دارد، اگرچه آب به صورت نامساوی در سراسر جهان توزیع شده است. آب مایعی بسیار مهم بوده و وجود آن برای حفظ فعالیت‌های حیاتی بشر مانند تغذیه، تنفس، گردش خون، دفع و تولیدمثل لازم است. همچنین آب مکانی برای زندگی و یکی از اصلی ترین مواد تشکیل‌دهنده‌ی محیط زندگی است. گرمای خورشید موجب تبخیر آبها می‌شود و توده‌هایی را به شکل ابر در جو زمین شکل می‌دهد که از قطرات آب تشکیل شده‌اند که بخار شده و به صورت باران، تگرگ یا برف به زمین بازمی‌گردد و سبب ادامه‌ی حیات می‌شود.